Rekonstrukce domu pro grihastha pár

1 000 000 Kč
300 000 Kč

Rekonstrukce původního domku, který poskytne bydlení správci projektu Rukminí Ramanovi Prabhu a jeho ženě Lakšmí déví. Ti dodnes bydlí v maringotce a plnohodnotně bydlení si při nejmenším zaslouží. 

AKTUÁLNÍ STAV

Září 2021 - Dokončena pokládka střešní krytiny.
Únor 2022 - Probíhá zateplování v podkroví.


Hrubé zednické práce 100 000 Kč
Krov 50 000 Kč
Nadkrokevní dřevovláknitá izolace, laťování 80 000 Kč
Krytina - pálená taška 90 000 Kč
Zateplení podkroví 100 000 Kč
Vnitřní hliněné omítky - svépomocí 20 000 Kč
Dřevěná okna 150 000 Kč
Hliněná kamna - svépomocí 100 000 Kč
Podlahy, stropy 250 000 Kč

listina přispěvatelů

1.4.2020 Vlastní zdroje 300 000 Kč

Všem přispěvatelům
velice děkujeme.