Varnášrama dharma

Hlavním důvodem proč hnutí Haré Kršna rozvíjí farmy a soběstačné komunity je snaha aplikovat prastaré sociální zřízení - varnášrama dharmu. Jedná se o nejdokonalejší systém řízení a organizování lidské společnosti, který je funkční alternativou k neustále selhávajícím a nevědeckým systémům komunismu, demokracie, kapitalismu, anarchismu či autokracie. Tisíce let byl aplikován v dávné védské společnosti v Indii a dalších zemích.

I když tento systém není vyhrazen pouze na farmářský život, farmy respektive agrární způsob života tvoří jeho základní rovinu. I v tomto systému existují města, avšak velmi odlišná od dnešních pekelných metropolí plných továren, hluku a znečištění.

Termín varnášrama znamená rozdělení lidské společnosti na čtyří základní sociální vrstvy (varny) a na čtyři stádia duchovního života jedince (ášramy). 

Varny: 

  • bráhmana - duchovní vedení společnosti
  • kšatriya - vedení společnosti (od krále po lídry na různých úrovních)
  • vaišja - zemědělec a obchodník
  • šúdra - dělník, řemeslník - asistuje ostatním třídám společnosti

Ášramy:

  • brahmačárí - student v celibátu (přibližně od 5 do 25 let - v závislosti na varně), který se jak po duchovní, tak materiální stránce připravuje na svůj produktivní život
  • grihastha - hospodář žijící rodinným životem (přibližně od 25 do 50 let)
  • vánaprastha - hospodář, který své rodinné povinnosti nahrazuje duchovními a intenzivně se věnuje duchovnímu životu
  • sannjásí - odříkavý mnich, který se zřekl veškerých svých pout k rodině a majetku a výhradně slouží Bohu a stává se duchovní inspirací všem třídám společnosti

Slovo dharma označuje přirozenou a předepsanou povinnost odvíjející se od našeho společenského postavení. Každý člen varnášramské společnosti se řídí příslušnými povinnostmi a plní si svůj úkol pro fungování společnosti jako celku. 

Šríla Prabhupáda o varnášramě a farmách. 

„Jednoduchý život a hluboké myšlení je řešení ekonomických problémů. Oddaní v hnutí pro vědomí Krišny si proto pěstují vlastní potraviny a žijí soběstačně, aby všichni darebáci viděli, jak může člověk žít v míru, jíst potraviny, které sám vypěstoval, pít mléko a zpívat Haré Krišna.“

(Učení Královny Kuntí 18: Konec nevědomosti a utrpení)

„Civilizace se velmi brzy zhroutí, na celém světě...... zemědělské komunity jsou mimořádně důležitou součástí našeho hnutí. Musíme být soběstační v pěstování vlastního obilí a produkování vlastního mléka, potom nebude žádná otázka chudoby. Rozvíjejte tyto zemědělské komunity jak jen to bude možné. Jestli budou tyto farmy úspěšné, pak Vědomí Krišny pohltí celý svět. Krišna je áčarja zemědělství, Baladév drží pluh a Krišna drží telátko. Hnutí pro vědomí Krišny vstoupí do dějin, protože zachrání lidstvo v jeho nejtemnější hodině“