Nákup státních 2 ha půdy

600 000 Kč
3 900 Kč

Jedná se o získání pozemku, který je pro nás strategicky důležitý pro další rozvoj.  Zakládání soběstačných komunit vyžaduje nemalé počáteční investice nejen do půdy, proto se na vás obracíme, abyste nám pomohli.

"Všude podporuji zemědělské projekty.  Jsou to velmi důležité solidní programy. Udělejte to s nadšením a Krišna bude potěšen."

A.C. Bhaktivedanta Swami

AKTUÁLNÍ STAV: 
leden 2021 - Tento státní pozemek není přímo odkoupitelný. Lze jej pouze vyměnit za pozemek o vyšší výměře podobné kvality v daném kraji. Sháníme příslušný pozemek, který koupíme a následně ho budeme moci vyměnit se státem. Komunikace s státem je však nesmírně pomalá :-(.


Plocha pro nakrmení krávy (naší matky) s přepočtem na jeden den 821 Kč

listina přispěvatelů

17.12.2020 Soňa Vočadlová 2 000 Kč
28.11.2020 Veronika Peterková 1 500 Kč
19.11.2020 Jiří Kupka 400 Kč

Všem přispěvatelům
velice děkujeme.