Dvojdomek

3 000 000 Kč
54 400 Kč

Projekt dvojdomku v klasickém tvarosloví pro dvě rodiny. Objekt dvojdomku má půdorys obdélníka, je jednopodlažní, nepodsklepený, s podkrovím pod šikmou sedlovou střechou. Konstrukce obvodových stěn je plánována jako slaměná s nosnými dřevěnými sloupky, vnitřní nosné stěny z cihel pálených, ostatní nenosné příčky z cihel nepálených. Krov je plánován klasický dřevěný, s vikýři na obou stranách střechy. Celý objekt je zamýšlen jako navázání na lidové stavební tradice, tedy upřednostňuje klasické tvarosloví a přírodní materiály. Na fasádu bude použita hliněná nebo vápenná omítka, sokl bude kamenný, vstupní verandy budou provedeny s dřevěným obkladem, ve štítu bude taktéž použit dřevěný obklad. Okna budou klasická dřevěná (kastlová), dveře také dřevěné. Krytina střechy bude pálená taška v režném provedení. Komíny vyrobené z tvárnic z vulkanické pemzy, budou nad střechou bíle omítnuty neob opatřeny cihlovým obkladem.


Architektonická studie 28 000 Kč
První slaměné balíky 4 000 Kč
První platba za prováděcí projekt 22 400 Kč
Dřevo, kameny a cihly na stavbu 180 000 Kč
Prováděcí projekt 87 600 Kč
Oprava základů 300 000 Kč
Dřevěné konstrukce a krovy 300 000 Kč
Systémy odvodu zplodin 100 000 Kč
Zastřešení 300 000 Kč
Izolace stěn slaměnými balíky 100 000 Kč
Kastlová okna a dveře 200 000 Kč
Hliněné omítky a vnitřní příčky 100 000 Kč
Dřevěné podlahy 200 000 Kč
Systém vytápění 500 000 Kč
Další výbava a technická zařízení 200 000 Kč

listina přispěvatelů

19.12.2020 Jarmila Szóová 50 000 Kč

Všem přispěvatelům
velice děkujeme.