Ohrazení pastviny pro krávy

40 000 Kč
40 000 Kč
pořízeno

Začátkem března 2020 bylo ohrazení dokončeno. Kromě sponzorů si největší díky zaslouží bhakta Jaromír, který se svými pomocníky celou pastvinu vlastnoručně ohradil. Naše krávy se již těší na nový velký výběh. 


Původní text projektu (jaro 2019)

Pronajali jsme další hektar polností. Minulý rok jsme na něm vyseli jetelotrávu. Letos jej potřebujeme ohradit, aby se zvířata mohla volně pást ve výběhu. 

Práce jde pomalu, kvůli nedostatku lidí. Bhakta Jaromír pravidelně jezdí a snaží se celou akci dokončit. Pokud se připojí i další, mohlo by to jít rychleji :-).

Aktualizace 4.2.2020: Po kouskách to přibývá. Finišujeme. Ještě pochybyla nějaká kulatina, kterou jsme koupili v sobotu 1.2. Teď už jen fyzická práce. 


Nákup akátových a dubových kůlů 20 000 Kč
Ostatní dříví a spojovací materiál 20 000 Kč
Postavit ohradu (čím více rukou, tím dříve...) 1 Kč

listina přispěvatelů

6.9.2019 Klára a Radek Martens 4 000 Kč
27.8.2019 Radek Maršálek (Balarám dás) 1 000 Kč
16.8.2019 Jan Navrátil 5 000 Kč
30.7.2019 Vlastní zdroje 10 000 Kč
31.5.2019 Viktor Živný 20 000 Kč

Všem přispěvatelům
velice děkujeme.