Další hektar půdy

325 000 Kč
325 000 Kč
pořízeno

Naše farma nyní vlastní 5,5 hektarů orné půdy a pastvin. Z toho 5 je v procesu splácení. Dále pronajímáme další hektar jako pastvinu, na jejíž ohrazení někteří z vás přispívali. Další hektar v okolí je pro nás důležitým krokem vpřed. Třebaže sami prostředky na jeho koupi neoplýváme, přihlásili se první sponzoři. Již nám chybí jen pár tisíc, se kterými nám můžete pomoci. 

listina přispěvatelů

31.10.2019 Prabhupád Bhavan 25 000 Kč
9.9.2019 Stanislav Pešák 50 000 Kč
31.8.2019 Peter Hropko 250 000 Kč

Všem přispěvatelům
velice děkujeme.