Nrsimha Čaturdaší

Přednášky Manidhara Prabhu z festivalu jsou dostupné zde:

Hiranyakašipu přednáší Bhagavad-gítu

Pán Nrsimhadéva největší podvodník