Srdečně vás zveme na oslavu dne příchodu Pána Nrsimhadéva, která se bude konat v konat ve čtvrtek 4.5.2023

Hostem festivalu je HG Kéšav Ánanda Prabhu.

Kéšav Ánand Prabhu pochází z Indie, je žákem Bhakti Vikáše Maharáje a soustředí se na "vědecké kázání", ve kterém systematicky a logicky poukazuje na nedostatky moderní vědy a ustanovuje nadřazenost učení védských písem.
Je velmi vzdělaným učencem jak v oblasti vědeckého poznání, tak v oblasti různých védských textů. 


 

Hiraṇyakaśipu pozoroval Pána, který před ním stál ve své podobě Nṛsiṁhadeva, a snažil se zjistit, kdo to vlastně je. Pánova podoba byla nesmírně hrozivá — v Jeho očích, připomínajících tekoucí zlato, se zračil hněv; hříva zvětšující velikost Jeho hrůzostrašné tváře zářila; měl děsivé zuby a Jeho jazyk, pohybující se ze strany na stranu jako meč při souboji, byl ostrý jako břitva. Měl vztyčené, nehybné uši a Jeho nozdry a doširoka rozevřená tlama vypadaly jako horské jeskyně. Čelisti se děsivě rozevíraly a celé Jeho tělo se dotýkalo nebe. Měl krátký a silný krk, širokou hruď, útlý pas a chlupy na těle bílé jako měsíční paprsky. Jeho paže připomínaly šiky vojáků a rozpínaly se na všechny strany, když svou lasturou, diskem, kyjem, lotosem a dalšími osobními zbraněmi zabíjel démony, darebáky a ateisty.
Śrīmad-bhāgavatam 7.8.19-22

 

PROGRAM:05:00     Maṅgala ārati
05:30     Japa
07:30     Vítání Božstev
07:40     Guru pūja pro Śrīlu Prabhupādu
08:00     Přednáška

11:00     Nrsimha yajna - ohňová oběť

14:00     Kīrtan
15:00     Nṛsiṁha kathá
15:45     Kīrtan
16:30     Nṛsiṁha kathá
18:00     Gaura ārati
19:00     Hostina