sobota     3.12.2022
 

05:00    Mangala árati
07:30     Vítání Božstev, Guru púdžá
08:00    Přednáška
08:45    Snídaně

09:00    Společná služba (pole, stavba, kuchyň, péče o krávy...)

15:30     Oběd
16:00     Pokračování, dokončování služby..

 


 

Těšíme se na vás.